Citation link:
  • Сборник в чест на професор Ив. Д. Шишманов по случай тридесетгодишната му научна дейност (1889-1919) /Издаден от учениците и почитателите му.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев