Citation link:
  • Систематически бележки и правила с подробен азбучен показател по правописанието на думите според официалния правопис Ч. 1.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев