Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 3 - География : Т. 55.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 3 - Geographie
 
Date:
1962 [issued] 1962 [за 1960/61].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001054639
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 3 - География :| Т. 55.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 3 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 200 MB)
 
260:
София :| Наука и изкуство,| 1962 [за 1960/61].
 
300:
316 с. :| с ил.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022