Citation link:
  • Източните български говори / Л. Милетич.