Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Лесковец
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 194
   • стр. 195