Current View
Citation link:
Title:
Използване на дигитални инструменти и ресурси за развиване на умения за интерпретация на художествени текстове в профилираните гимназии с интензивно изучаване на английски език Автореферат / Мария Методиева Генова ; Науч. консултант Росица Пенкова.
 
Creator:
Методиева, Мария; Пенкова, Росица Александрова науч. консултант
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на авторката е Мария Методиева Генова; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език) Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Катедра Хуманитарно образование 2020; Библиогр. с. 43-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Английски език методика на преподаването за средни училища; Информационни и комуникационни технологии приложение в образованиeто и просветата
 
*** *** ***
 
001:
001208905
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Методиева, Мария
 
245:
Използване на дигитални инструменти и ресурси за развиване на умения за интерпретация на художествени текстове в профилираните гимназии с интензивно изучаване на английски език| Автореферат /| Мария Методиева Генова ; Науч. консултант Росица Пенкова.
 
260:
[София],| 2020.
 
300:
1 онлайн ресурс (48 с.) :| с цв. ил.
 
347:
текстов файл| pdf| 1,50 MB
 
500:
Пълното име на авторката е Мария Методиева Генова
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по английски език)| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Катедра Хуманитарно образование| 2020
 
504:
Библиогр. с. 43-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Английски език| методика на преподаването| за средни училища| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в образованиeто и просветата
 
700:
Пенкова, Росица Александрова| науч. консултант