Current View
Citation link:
Title:
"Страшният съд" в монументалната живопис на Българското Възраждане - ХVІІІ-ХІХ век : (Иконография и херменевтика) Автореферат / Татяна Димитрова Иванова ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.
 
Creator:
Иванова, Татяна Димитрова; Рашков, Иван науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак. 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Религия и изкуство.; Изобразително изкуство, християнско история България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Татяна Димитрова
 
245:
"Страшният съд" в монументалната живопис на Българското Възраждане - ХVІІІ-ХІХ век :| (Иконография и херменевтика)| Автореферат /| Татяна Димитрова Иванова ; Науч. ръководител Иван Рашков Кръстанов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 674 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
31 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак.| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Религия и изкуство.| Изобразително изкуство, християнско| история| България.
 
700:
Рашков, Иван| науч. ръководител