Citation link:
  • Очерки по философия на биологията /Д-р Ас. Златаров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора