Citation link:
 • За глагола : Избрани откъси от Аполоний Дискол и Присциан / Предг., прев., от старогр. и лат., комент. бел. Мирена Славова, Емилия Маринова.
  • Предна корица
   • Гръб предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
  • I. При изворите на граматическото изкуство: Аполоний Дискол и Присциан за глагола (Мирена Славова, Елия Маринова)
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
  • II. Аполоний Дискол. За синтаксиса. Трета киига (превод от старогръцки Мирена Славова)
   • Глава 6. Съгласуваност и несъгласуваност
    • стр. 38
    • стр. 39
   • Глава 7. Съвпадение на граматически форми
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • Глава 12. Синтаксис на глагола. Въведение
   • Глава 13-18. Инфинитив
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
   • Глава 19-21. Изявително наклонение
    • стр. 60
    • стр. 61
   • Глава 22-24. Желателно наклонение
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
   • Глава 25-27. Повелително наклонение
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Глава 28-30. Подчинително наклонение
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
   • Глава 31. Залози
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
   • Глава 32. Рекция на глаголите
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
  • III. Присциан Кесарийски. Основи на граматиката. Осемнадесета книга (За синтаксиса) (превод от латински Елия Маринова)
   • Предисловие
   • За синтактичната функция на падежите
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
   • За синтаксиса на глагола. За инфинитива
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
   • За синтаксиса на безличните изречения
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
   • За индикатива
   • За императива
    • стр. 130
    • стр. 131
   • За оптатива
   • За конюнктива
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
   • Кои глаголни залози или значения с кои падежи се конструират?
    • стр. 145
   • За страдателния залог
   • За общите глаголи
   • За абсолутните/интранзитивните глаголи
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
  • IV. Индекси на граматическите термини
   • Индекс към превода на Аполоний Дискол
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
   • Индекс към превода на Присциан
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166