Current View
Citation link:
Title:
Движенията "Me too" и "Time's Up" - опит за предефиниране на социалните роли в съвременното общество (Медийни презентации в англоезични издания 2017-2018 г.) : Автореферат / Цветелина Алексеева Джамбазова ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Андреана Ефтимова, Добринка Пейчева.; “Me Too” and “Time’s Up” movements – an attempt in changing the social roles in contemporary society (Media presentations in English editions 2017 – 2018) Tsvetelina Alekseeva Dzhambazova
 
Creator:
Джамбазова, Цветелина Алексеева; Dzambazova, Cvetelina Alekseeva; Монова, Тотка Иванова науч. ръководител; Ефтимова, Андреана Борисова рец.; Пейчева, Добринка Станчева рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на науч. ръководител Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - медиен дискурс - жанрови модели) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Библиогр. л. 59-64; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Обществени движения 21 в.; Полови престъпления социални проблеми 21 в.; Дискриминация 21 в.; Средства за масова информация влияние Англия.
 
*** *** ***
 
001:
001192174
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Джамбазова, Цветелина Алексеева
 
245:
Движенията "Me too" и "Time's Up" - опит за предефиниране на социалните роли в съвременното общество (Медийни презентации в англоезични издания 2017-2018 г.) :| Автореферат /| Цветелина Алексеева Джамбазова ; Науч. ръководител Тотка Монова ; Рец. Андреана Ефтимова, Добринка Пейчева.
 
246:
“Me Too” and “Time’s Up” movements – an attempt in changing the social roles in contemporary society (Media presentations in English editions 2017 – 2018)| Tsvetelina Alekseeva Dzhambazova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.365 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
65 л. :| с ил., табл. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на науч. ръководител Тотка Монова е Тотка Иванова Монова-Панева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - медиен дискурс - жанрови модели)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
504:
Библиогр. л. 59-64
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Обществени движения| 21 в.| Полови престъпления| социални проблеми| 21 в.| Дискриминация| 21 в.| Средства за масова информация| влияние| Англия.
 
700:
Dzambazova, Cvetelina Alekseeva| Монова, Тотка Иванова| науч. ръководител| Ефтимова, Андреана Борисова| рец.| Пейчева, Добринка Станчева| рец.