Current View
Citation link:
Title:
Епископите на Рим - служение на предела между две епохи ІІІ - ІV век : Автореферат / Стойчо Иванов Стайков ; Рец. Александър Стоянов Омарчевски, Людмил Мартинов Малев.; <<The >> bishops of Rome - a ministry on the border between two epochs 3rd - 4th century Stoycho Ivanov Staykov
 
Creator:
Стайков, Стефан; Stajkov, Stefan; Омарчевски, Александър Стоянов рец.; Малев, Людмил Мартинов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец.: Обща история на църквата СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. богословие 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Християнство 3-4 в. Рим [държава].; Духовници 3-4 в. Рим [държава]; Католическа църква история 3-4 в.
 
*** *** ***
 
001:
001185431
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стайков, Стефан
 
245:
Епископите на Рим - служение на предела между две епохи ІІІ - ІV век :| Автореферат /| Стойчо Иванов Стайков ; Рец. Александър Стоянов Омарчевски, Людмил Мартинов Малев.
 
246:
<<The >> bishops of Rome - a ministry on the border between two epochs 3rd - 4th century| Stoycho Ivanov Staykov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 350.7 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.4. Религия и теология, науч. спец.: Обща история на църквата| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Ист. богословие| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Християнство| 3-4 в.| Рим [държава].| Духовници| 3-4 в.| Рим [държава]| Католическа църква| история| 3-4 в.
 
700:
Stajkov, Stefan| Омарчевски, Александър Стоянов| рец.| Малев, Людмил Мартинов| рец.