Current View
Citation link:
Title:
Религиознопедагогически аспекти при преподаването на библията в часовете по български език и литература в гимназиалната степен на образование : Автореферат / Чавдар Костадинов Спасов ; Науч. ръководител Божидар Андонов ; Рец. Ростислава Тодорова-Енчева, Иво Янев.; Religious-pedagogical aspects of the teaching of the Bible in the classes of Bulgarian language and literature in the high school level Chavdar Kostadinov Spasov
 
Creator:
Спасов, Чавдар Костадинов; Spasov, Cavdar Kostadinov; Андонов, Божидар Борисов науч. ръководител; Тодорова, Ростислава Георгиева рец.; Янев, Иво Георгиев рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 Религия и теология, докторска прогр. Теология - "Религиозна педагогика" СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Религиозно възпитание
 
*** *** ***
 
001:
001196381
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Спасов, Чавдар Костадинов
 
245:
Религиознопедагогически аспекти при преподаването на библията в часовете по български език и литература в гимназиалната степен на образование :| Автореферат /| Чавдар Костадинов Спасов ; Науч. ръководител Божидар Андонов ; Рец. Ростислава Тодорова-Енчева, Иво Янев.
 
246:
Religious-pedagogical aspects of the teaching of the Bible in the classes of Bulgarian language and literature in the high school level| Chavdar Kostadinov Spasov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 300.8 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
18 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 2.4 Религия и теология, докторска прогр. Теология - "Религиозна педагогика"| СУ "Св. Климент Охридски", Богословски фак., Кат. Практическо богословие| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Религиозно възпитание
 
700:
Spasov, Cavdar Kostadinov| Андонов, Божидар Борисов| науч. ръководител| Тодорова, Ростислава Георгиева| рец.| Янев, Иво Георгиев| рец.