Citation link:
  • Спомени от цариградските тъмници / Св. Н. Мыларов ; [Написано на хърв. и прев. на бълг. от Спас Вацов и Христо Белчев].