Current View
Citation link:
Title:
Роля на свойствата на динамичните адсорбционни слоеве за пенообразуването от разтвори на повърхностно-активни вещества : Автореферат / Борислава Борисова Петкова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Д. Денков ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.; Role of the properties of dynamic adsorption layers on the foamability of surfactant solutions Borislava Borisova Petkova
 
Creator:
Петкова, Борислава Борисова; Petkova, Borislava Borisova; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител; Денков, Николай Денков науч. ръководител; Милева, Елена Димитрова рец.; Христов, Христо Иванов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия - Макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Инженерна химия и фармацевт. инженерство" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Адсорбция; Повърхностно-активни вещества
 
*** *** ***
 
001:
001193478
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петкова, Борислава Борисова
 
245:
Роля на свойствата на динамичните адсорбционни слоеве за пенообразуването от разтвори на повърхностно-активни вещества :| Автореферат /| Борислава Борисова Петкова ; Науч. ръководители Славка Чолакова, Николай Д. Денков ; Рец. Елена Димитрова Милева, Христо Иванов Христов.
 
246:
Role of the properties of dynamic adsorption layers on the foamability of surfactant solutions| Borislava Borisova Petkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.456 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
47 с. :| с табл., фиг. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", 4.2 Хим. науки (Теоретична химия - Макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Инженерна химия и фармацевт. инженерство"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Адсорбция| Повърхностно-активни вещества
 
700:
Petkova, Borislava Borisova| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител| Денков, Николай Денков| науч. ръководител| Милева, Елена Димитрова| рец.| Христов, Христо Иванов| рец.