Current View
Citation link:
Title:
Разклоняващи се процеси - оптимизация и приложения : Автореферат / Калоян Николаев Витанов ; Науч. ръководител Марусия Славчова-Божкова ; [Рец. Николай Михайлов Янев, Младен Светославов Савов].; Branching processes - optimization and applications Kaloyan Nikolaev Vitanov
 
Creator:
Витанов, Калоян Николаев; Vitanov, Kalojan N.; Славчова-Божкова, Марусия Никифорова науч. ръководител; Янев, Николай Михайлов рец.; Савов, Младен Светославов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен доктор по математика, проф. направление: 4.5 Математика, докторска прогр.: Теория на вероятностите и мат. статистика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. Вероятности, операционни изследвания и статистика 2022; Библиогр. с. 47-50; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Вероятности, теория; Изследване на операциите
 
*** *** ***
 
001:
001201753
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Витанов, Калоян Николаев
 
245:
Разклоняващи се процеси - оптимизация и приложения :| Автореферат /| Калоян Николаев Витанов ; Науч. ръководител Марусия Славчова-Божкова ; [Рец. Николай Михайлов Янев, Младен Светославов Савов].
 
246:
Branching processes - optimization and applications| Kaloyan Nikolaev Vitanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.017 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
50 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен доктор по математика, проф. направление: 4.5 Математика, докторска прогр.: Теория на вероятностите и мат. статистика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика, Кат. Вероятности, операционни изследвания и статистика| 2022
 
504:
Библиогр. с. 47-50
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Вероятности, теория| Изследване на операциите
 
700:
Vitanov, Kalojan N.| Славчова-Божкова, Марусия Никифорова| науч. ръководител| Янев, Николай Михайлов| рец.| Савов, Младен Светославов| рец.