Current View
Citation link:
Title:
Идеята за прераждането в източните религии (Богословски анализ) Автореферат / Виктория Алберт Трайкова ; Науч. ръководител Клара Тонева.
 
Creator:
Трайкова, Виктория Алберт; Тонева, Клара Асенова науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4. "Религия и Теология" специалност "История на религиите" Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра "Систематическо богословие" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Религия Азия; Прераждане
 
*** *** ***
 
001:
001210210
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трайкова, Виктория Алберт
 
245:
Идеята за прераждането в източните религии (Богословски анализ)| Автореферат /| Виктория Алберт Трайкова ; Науч. ръководител Клара Тонева.
 
260:
София,| 2022.
 
300:
1 онлайн ресурс (28 с.).
 
347:
текстов файл| pdf| 376 KB
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4. "Религия и Теология" специалност "История на религиите"| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра "Систематическо богословие"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Религия| Азия| Прераждане
 
700:
Тонева, Клара Асенова| науч. ръководител