Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание : Т. 74. / Ред. кол. Иван Попиванов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Histoire et theorie de la litterature
 
Creator:
Попиванов, Иван Ганчев ред.; Москов, Моско Добрев ред.; Павлова, Румяна Цветанова ред.; Иванчева, Ирина ред.
 
Date:
1984 [issued] 1984 [за 1980].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001067440
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание :| Т. 74. /| Ред. кол. Иван Попиванов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Histoire et theorie de la litterature
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 186 MB)
 
260:
1984 [за 1980].
 
300:
228 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Попиванов, Иван Ганчев| ред.| Москов, Моско Добрев| ред.| Павлова, Румяна Цветанова| ред.| Иванчева, Ирина| ред.