Current View
Citation link:
Title:
Характеристика на микробиома при комплексно изследване на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферата на урбанизирани градски райони и оценка на риска : Автореферат / Боянка Николаева Ангелова ; Науч. ръководители Михаил Илиев, Иван Недков.; Characterization of the microbiome in a complex study of particulate matter (PM) in the atmosphere of urban areas and risk assessment Boyanka Nikolaeva Angelova
 
Creator:
Ангелова, Боянка Николаева; Angelova, Bojanka Nikolaeva; Илиев, Михаил Владимиров науч. ръководител; Недков, Иван науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител Иван Недков е Иван Недков Иванов; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. "Микробиология" СУ "Св. климент Охридски", Биол. фак. 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Медицинска микробиология; Атмосфера замърсяване; Градове хигиена
 
*** *** ***
 
001:
001199389
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Боянка Николаева
 
245:
Характеристика на микробиома при комплексно изследване на фини прахови частици (ФПЧ) в атмосферата на урбанизирани градски райони и оценка на риска :| Автореферат /| Боянка Николаева Ангелова ; Науч. ръководители Михаил Илиев, Иван Недков.
 
246:
Characterization of the microbiome in a complex study of particulate matter (PM) in the atmosphere of urban areas and risk assessment| Boyanka Nikolaeva Angelova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.578 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
64 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител Иван Недков е Иван Недков Иванов
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки, науч. спец. "Микробиология"| СУ "Св. климент Охридски", Биол. фак.| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Медицинска микробиология| Атмосфера| замърсяване| Градове| хигиена
 
700:
Angelova, Bojanka Nikolaeva| Илиев, Михаил Владимиров| науч. ръководител| Недков, Иван| науч. ръководител