Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 58. / Ред. М. Данилевски.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Данилевски, М. ред.
 
Date:
1965 [issued] 1965 [за 1963/64].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001062405
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 58. /| Ред. М. Данилевски.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 249 MB)
 
260:
1965 [за 1963/64].
 
300:
335 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Данилевски, М.| ред.