Current View
Citation link:
Title:
Влиянието на груповата принадлежност върху жизнените перспективи при младежи от български и ромски произход : Автореферат / Радостина Борисова Антонова ; Науч. ръководител Майя Димитрова Грекова ; Рец. Милена Якимова Якимова, Илона Иванова Томова.; <<The>> influence of group belongingness on the life pespectives for young people of Bulgarian and Roma origin Abstract Radostina Borissova Antonova ; Supervisor Maya Dimitrova Grekova
 
Creator:
Антонова, Радостина Борисова; Antonova, Radostina Borisova; Грекова, Майя Димитрова науч. ръководител; Grekova, Majja Dimitrova supervisor; Якимова, Милена Якимова рец.; Томова, Илона Иванова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" (Социология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология" 2021; Библиогр. с. 30-32, 28-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Социална психология.; Култура, съвременна социологични проблеми.; Младеж етнически проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001189034
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Антонова, Радостина Борисова
 
245:
Влиянието на груповата принадлежност върху жизнените перспективи при младежи от български и ромски произход :| Автореферат /| Радостина Борисова Антонова ; Науч. ръководител Майя Димитрова Грекова ; Рец. Милена Якимова Якимова, Илона Иванова Томова.
 
246:
<<The>> influence of group belongingness on the life pespectives for young people of Bulgarian and Roma origin| Abstract| Radostina Borissova Antonova ; Supervisor Maya Dimitrova Grekova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.129 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
32, 30 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата" (Социология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социология"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 30-32, 28-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
546:
Парал. текст на англ. ез.
 
650:
Социална психология.| Култура, съвременна| социологични проблеми.| Младеж| етнически проблеми.
 
700:
Antonova, Radostina Borisova| Грекова, Майя Димитрова| науч. ръководител| Grekova, Majja Dimitrova| supervisor| Якимова, Милена Якимова| рец.| Томова, Илона Иванова| рец.