Citation link:
  • Граматика : Учебник по български език за първи и втори гимназиялен клас нареден по новата програма /Ив. Кравков, Хр. Иванов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев