Current View
Citation link:
Title:
Супервизията в социално-педагогическата работа за деца и младежи с увреждания : Автореферат / Иван Карагьозов ; Науч. ръководител Нели Бояджиева ; Рец. Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, Пламен Радев Иванов.; Supervision in social-pedagogical work for youth and children with disabilities Ivan Stoyanov Karagyozov
 
Creator:
Карагьозов, Иван Стоянов; Karagʹozov, Ivan Stojanov; Бояджиева, Нели Илиева науч. ръководител; Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова рец.; Радев, Пламен рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Пълното име на рец. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Социална педагогика и социално дело" 2020; Библиогр. с. 58-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Социална педагогика.; Деца с увреждания социална работа.
 
*** *** ***
 
001:
001190153
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Карагьозов, Иван Стоянов
 
245:
Супервизията в социално-педагогическата работа за деца и младежи с увреждания :| Автореферат /| Иван Карагьозов ; Науч. ръководител Нели Бояджиева ; Рец. Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева, Пламен Радев Иванов.
 
246:
Supervision in social-pedagogical work for youth and children with disabilities| Ivan Stoyanov Karagyozov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.342 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
61 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Пламен Радев е Пламен Радев Иванов
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Социална педагогика и социално дело"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 58-59
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Социална педагогика.| Деца с увреждания| социална работа.
 
700:
Karagʹozov, Ivan Stojanov| Бояджиева, Нели Илиева| науч. ръководител| Стефанова-Бакрачева, Маргарита Ангелова| рец.| Радев, Пламен| рец.