Current View
Citation link:
Title:
Социализация на музейните обекти в Трявна : Автореферат / Вяра Кирилова Белева ; Науч. ръководители Симеон Недков, Жоржета Назърска ; Рец. Иван Димов Кабаков, Светла Бориславова Димитрова.; Socialization of the museum entities in the town of Tryavna Vyara Kirilova Beleva
 
Creator:
Белева, Вяра Кирилова.; Beleva, Vjara Kirilova.; Недков, Симеон Недков науч. ръководител; Назърска, Жоржета Димитрова науч. ръководител; Кабаков, Иван Димов рец.; Димитрова, Светла Бориславова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
Трявна музеи социологични проблеми. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр. "Книгознание, библиотекознание, библиогр. - междусекторни ресурси: библиотеки- музеи-архиви" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001184565
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Белева, Вяра Кирилова.
 
245:
Социализация на музейните обекти в Трявна :| Автореферат /| Вяра Кирилова Белева ; Науч. ръководители Симеон Недков, Жоржета Назърска ; Рец. Иван Димов Кабаков, Светла Бориславова Димитрова.
 
246:
Socialization of the museum entities in the town of Tryavna| Vyara Kirilova Beleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 681.5 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
36 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, докторска прогр. "Книгознание, библиотекознание, библиогр. - междусекторни ресурси: библиотеки- музеи-архиви"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, научна информация и културна политика"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
Трявна| музеи| социологични проблеми.
 
700:
Beleva, Vjara Kirilova.| Недков, Симеон Недков| науч. ръководител| Назърска, Жоржета Димитрова| науч. ръководител| Кабаков, Иван Димов| рец.| Димитрова, Светла Бориславова| рец.