Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Щръклево, Русенско
  • Заглавна страница
  • стр. 629
  • стр. 630
  • стр. 631
  • стр. 632
  • стр. 633
  • стр. 642
  • стр. 643
  • стр. 644
  • стр. 645