Current View
Citation link:
Title:
Проучване на някои проблеми относно системното спортуване на студенти от първи курс във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" / Динко Тенев, Златко Златев, Венцислав Младенов; Study of some problems regarding the systemic sports of first course students in VVM „Nikola Yonkov Vaptsarov" Dinko Tenev, Zlatko Zlatev, Venzislav Mladenov
 
Creator:
Тенев, Динко Генчев; Златев, Златко Антонов; Младенов, Венцислав; Tenev, Dinko Gencev; Zlatev, Zlatko Antonov; Mladenov, Vencislav
 
Date:
2020 [issued] 2020, 12.
 
Description:
Рез. на бълг., англ. ез. [abstract] Библиогр. в края на статията; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001194022
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тенев, Динко Генчев
 
222:
Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта
 
245:
Проучване на някои проблеми относно системното спортуване на студенти от първи курс във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" /| Динко Тенев, Златко Златев, Венцислав Младенов
 
246:
Study of some problems regarding the systemic sports of first course students in VVM „Nikola Yonkov Vaptsarov"| Dinko Tenev, Zlatko Zlatev, Venzislav Mladenov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.280 MB)
 
260:
2020, 12.
 
300:
с. 32-42 :| с ил., табл.
 
504:
Библиогр. в края на статията
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на бълг., англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Златев, Златко Антонов| Младенов, Венцислав| Tenev, Dinko Gencev| Zlatev, Zlatko Antonov| Mladenov, Vencislav