Current View
Citation link:
Title:
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст : Автореферат / Лучия Ангелова ; Рец. Радослав Пенев.; Dynamics in the development of pre-school and primary school children’s artistic skills Luchiya Malinova Angelova
 
Creator:
Ангелова, Лучия Малинова.; Angelova, Lucija Malinova.; Пенев, Радослав Иванов рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Авт. известна като Лучия Малинова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките" в проф. направление: 1.2. Педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика 2019; Библиогр. л. 33-35; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Детски градини учебно-възпитателна работа рисуване и моделиране.; Начални училища учебно-възпитателна работа.; Изобразително изкуство методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001189049
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ангелова, Лучия Малинова.
 
245:
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст :| Автореферат /| Лучия Ангелова ; Рец. Радослав Пенев.
 
246:
Dynamics in the development of pre-school and primary school children’s artistic skills| Luchiya Malinova Angelova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 719.3 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
36 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Авт. известна като Лучия Малинова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките" в проф. направление: 1.2. Педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Предучилищна и медийна педагогика| 2019
 
504:
Библиогр. л. 33-35
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Детски градини| учебно-възпитателна работа| рисуване и моделиране.| Начални училища| учебно-възпитателна работа.| Изобразително изкуство| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Angelova, Lucija Malinova.| Пенев, Радослав Иванов| рец.