Citation link:
 • Избрани произведения: Т. 1.: Френски моралисти/ Исак Соломон Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавн страница
  • Предговор
   • стр. 6
  • ФРЕНСКИ МОРАЛИСТИ
   • Предисловие
    • стр. 10
    • стр. 11
   • Опити над душата. Монтен: Опити
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
   • Мисли за човека. Паскал: Мисли
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
   • Максими на поведението. Ларошфуко: Максими и размисли
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
   • Портрети на нравите. Лабрюйер: Характери
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
   • Послеслов
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
  • РУСКИ МИСЛИТЕЛИ
   • Автобиографичен предговор
    • стр. 144
    • стр. 145
   • Към това издание
   • Естетическият нихилизъм на граф Толстой
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
   • Владимир Соловьов и философията на любовта
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
   • Критическата проза на Василий Розанов
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
   • Дмитрий Сергеевич Мережковски и вечните спътници на човечеството
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
   • Руските пространства на европейския екзистенциализъм: Лев Шестов
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
   • Приложение 1. Максим Горки (1868-1936)
    • стр. 266
   • Семьон Людвигович Франк (1877-1950)
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
   • Николай Иванович Бухарин (1888-1938)
    • стр. 272
   • Яков Емануилович Голосовкер (1890-1967)
    • стр. 274
   • Алексей Фьодорович Лосев (1893-1988)
    • стр. 276
    • стр. 277
   • Приложение II. Слово, произнесено на премиерата на първото издание на книгата „руски мислители“ (24 октомври 1996)
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
  • СЪВРЕМЕННА ИСПАНСКА ФИЛОСОФИЯ
   • Предговор
    • стр. 288
   • МИГЕЛ ДЕ УНАМУНО И ТРАГЕДИЯТА НА ЧОВЕКА
    • I. Класик на есето
     • стр. 292
     • стр. 293
     • стр. 294
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • стр. 298
     • стр. 299
     • стр. 300
     • стр. 301
     • стр. 302
    • II. Философът и обществото
     • стр. 304
     • стр. 305
     • стр. 306
     • стр. 307
     • стр. 308
     • стр. 309
     • стр. 310
    • III. Човекът от плът и кръв
     • стр. 312
     • стр. 313
     • стр. 314
     • стр. 315
     • стр. 316
     • стр. 317
     • стр. 318
     • стр. 319
     • стр. 320
    • IV. Рационализъм и ирационализъм
     • стр. 322
     • стр. 323
     • стр. 324
     • стр. 325
     • стр. 326
     • стр. 327
     • стр. 328
     • стр. 329
     • стр. 330
    • V. Човешкият бог
     • стр. 332
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
     • стр. 336
     • стр. 337
     • стр. 338
     • стр. 339
    • VI. Литературната критика като философска реконструкция на живота на героя
     • стр. 341
     • стр. 342
     • стр. 343
     • стр. 344
    • VII. Шедьовърът - среща на народ и гений
     • стр. 346
     • стр. 347
     • стр. 348
    • VIII. Кихотисти и сервантисти
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
     • стр. 353
     • стр. 354
     • стр. 355
     • стр. 356
     • стр. 357
     • стр. 358
     • стр. 359
     • стр. 360
     • стр. 361
     • стр. 362
     • стр. 363
     • стр. 364
     • стр. 365
     • стр. 366
     • стр. 367
     • стр. 368
    • IX. Възприемането на изкуството като творчество
     • стр. 370
     • стр. 371
     • стр. 372
    • X. Испания като съдба
     • стр. 374
     • стр. 375
     • стр. 376
     • стр. 377
     • стр. 378
     • стр. 379
     • стр. 380
     • стр. 381
     • стр. 382
     • стр. 383
   • ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ И СОЦИОЛОГИЯТА НА НАШИЯ ВЕК
    • I. Духовният топос
     • стр. 388
     • стр. 389
     • стр. 390
     • стр. 391
     • стр. 392
    • II. Социологията на нашия век
     • стр. 394
     • стр. 395
     • стр. 396
     • стр. 397
     • стр. 398
     • стр. 399
     • стр. 400
     • стр. 401
     • стр. 402
     • стр. 403
     • стр. 404
     • стр. 405
     • стр. 406
     • стр. 407
     • стр. 408
    • III. Животът като абсолютен предмет на философията
     • стр. 410
     • стр. 411
     • стр. 412
     • стр. 413
     • стр. 414
     • стр. 415
     • стр. 416
    • IV. Философията на историята
     • стр. 418
     • стр. 419
     • стр. 420
     • стр. 421
     • стр. 422
     • стр. 423
    • V. Есеистът
     • стр. 425
     • стр. 426
     • стр. 427
     • стр. 428
     • стр. 429
    • VI. Социология на изкуството
     • стр. 431
     • стр. 432
     • стр. 433
     • стр. 434
    • VII. Творчеството
     • стр. 436
     • стр. 437
     • стр. 438
     • стр. 439
     • стр. 440
     • стр. 441
     • стр. 442
     • стр. 443
    • VIII. Художник и публика
     • стр. 445
     • стр. 446
    • IX. Изкуство и култура
     • стр. 448
     • стр. 449
     • стр. 450
     • стр. 451
    • X. Класическо и модерно изкуство
     • стр. 453
     • стр. 454
     • стр. 455
     • стр. 456
     • стр. 457
     • стр. 458
     • стр. 459
     • стр. 460
     • стр. 461
     • стр. 462
    • XI. Изкуство и изкуства
     • стр. 464
     • стр. 465
     • стр. 466
     • стр. 467
     • стр. 468
    • XII. Дехуманизацията като хуманизация
     • стр. 470
     • стр. 471
     • стр. 472
     • стр. 473
     • стр. 474
     • стр. 475
     • стр. 476
     • стр. 477
     • стр. 478
  • Показалец на имената
   • стр. 480
   • стр. 481
   • стр. 482
   • стр. 483
   • стр. 484
   • стр. 485
   • стр. 486
   • стр. 487
   • стр. 488
   • стр. 489
   • стр. 490
  • Съдържание
   • стр. 492
  • Книги от същия автор
   • Последни страници
   • [стр. 495]
   • [стр. 496]
  • Задна корица