Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии : Т. 92. / Ред. Моско Москов и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
 
Creator:
Москов, Моско Добрев ред.; Бунджулова, Боряна Емануилова ред.; Ницолова, Руселина Лозанова ред; Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева ред.; Велева, Лидия Любенова ред.; Джокова, Татяна Лазарова ред.
 
Date:
2003 [issued] 2003.
 
Description:
Пълното име на Т. Джокова е Татяна Джокова-Чернокожева; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2017
 
*** *** ***
 
001:
001068297
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии :| Т. 92. /| Ред. Моско Москов и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2,9 MB)
 
260:
2003.
 
300:
115 с.
 
500:
Пълното име на Т. Джокова е Татяна Джокова-Чернокожева
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2017
 
700:
Москов, Моско Добрев| ред.| Бунджулова, Боряна Емануилова| ред.| Ницолова, Руселина Лозанова| ред| Филчева-Атанасова, Снежана Хараламбиева| ред.| Велева, Лидия Любенова| ред.| Джокова, Татяна Лазарова| ред.