Current View
Citation link:
Title:
Приложение на схеми за кохерентен квантов контрол в класическата физика : Автореферат / Мухамад Ал-Махмуд ; Науч. консултант Андон Рангелов ; Рец. Асен Енев Пашов, Наум Иванов Карчев.; Application of coherent quantum control schemes in classical physics Mouhamad Al Mahmoud
 
Creator:
<<Ал->>Махмуд, Мухамад; <<Al->>Mahmoud, Mouhamad; Рангелов, Андон Ангелов науч. консултант; Пашов, Асен Енев рец.; Карчев, Наум Иванов рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2022; Библиогр. с. 39-56; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Квантова теория; Оптика, нелинейна; Поляризация
 
*** *** ***
 
001:
001199184
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
<<Ал->>Махмуд, Мухамад
 
245:
Приложение на схеми за кохерентен квантов контрол в класическата физика :| Автореферат /| Мухамад Ал-Махмуд ; Науч. консултант Андон Рангелов ; Рец. Асен Енев Пашов, Наум Иванов Карчев.
 
246:
Application of coherent quantum control schemes in classical physics| Mouhamad Al Mahmoud
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.725 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
56 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", проф. направление 4.1 Физ. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2022
 
504:
Библиогр. с. 39-56
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Квантова теория| Оптика, нелинейна| Поляризация
 
700:
<<Al->>Mahmoud, Mouhamad| Рангелов, Андон Ангелов| науч. консултант| Пашов, Асен Енев| рец.| Карчев, Наум Иванов| рец.