Citation link:
 • Глобални процеси - очаквания за библиотеките : (Опит за размисъл за посоките) / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11