Citation link:
 • Slovenska slovnica za srednje sole / Spisal J. Suman.
  • Заглавна страница
  • Predgovor
   • стр. IV
   • стр. V
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
  • I. Glasništvo
   • A. Samoglasniki
    • стр. 2
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
   • B. Soglasniki
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
  • II. Pregibovanje
   • A. Sklanjatev
   • I. Imenska sklanjatev
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
   • II. Zaimenska sklanjatev
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
   • III. Sestavljena sklanjatev (prilogov)
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • B. Spregatev
   • I. Tvoritev glagolskih oblik v obče
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
   • II. Spregatev po glagolskih vrstah
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
   • III. Opisane glagolske oblike
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
  • III. Slovotvorje
   • стр. 78
   • стр. 79
   • A. Tvoritev glagolskih debel
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
   • B. Tvoritev imen
   • 1. Prosta imena
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • II. Sestavljena imena
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
  • IV. Skladnja
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • Prvi oddelek o besednih plemenih
   • I. Samostalnik
    • стр. 127
    • II. Prilog
    • стр. 129
    • стр. 130
   • III. Stevnik
    • стр. 132
   • IV. Zaime
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
   • V. Prislov
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
   • VI. Predlog
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
   • VII. Vezniki
   • VIII. Glagol
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
   • Drugi oddelek o pomenu besednih oblik
   • A. O pomenu imenskih oblik
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
   • B. O pomenu glagolskih oblik
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
  • Popravki
  • Pregled in kazalo
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208