Citation link:
  • Dante i inne szkice literackie /Julian Klaczko ; Z upowaznienia autora tlomaczyli St. Tarnowski et al. ; Z przedm. Stanislawa Tarnowskiego.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев