Citation link:
  • Разкази Т. 2.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора