Current View
Citation link:
Title:
Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит : Автореферат / Светлана Анастасова Велкова ; Науч. ръководител Ваня Матанова.; Theoretical problems and experimental approaches to the psychological examination of mystical experience Svetlana Anastasova Velkova
 
Creator:
Велкова, Светлана Анастасова; Velkova, Svetlana Anastasova; Матанова, Ваня Лукова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление "Клинична Психология (Мед. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Медицинска психология
 
*** *** ***
 
001:
001142726
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велкова, Светлана Анастасова
 
245:
Теоретични проблеми и експериментални подходи към психологическото изследване на мистичния опит :| Автореферат /| Светлана Анастасова Велкова ; Науч. ръководител Ваня Матанова.
 
246:
Theoretical problems and experimental approaches to the psychological examination of mystical experience| Svetlana Anastasova Velkova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 753.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
29 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление "Клинична Психология (Мед. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Медицинска психология
 
700:
Velkova, Svetlana Anastasova| Матанова, Ваня Лукова| науч. ръководител