Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 96. / Ред. кол. Петър В. Петров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Петров, Петър Василев; Карастоянов, Стефан Петров ред.; Векилска, Бистра Латова ред.; Чолеев, Иван Янакиев ред.; Ганев, Христо Димитров ред.; Попова, Николина Руeнова ред.; Бечева, Антоанета ред.; Ташев, Димитър Атанасов ред.
 
Date:
2004 [issued] 2004.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001063825
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 96. /| Ред. кол. Петър В. Петров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 193 MB)
 
260:
2004.
 
300:
272 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Петров, Петър Василев| Карастоянов, Стефан Петров| ред.| Векилска, Бистра Латова| ред.| Чолеев, Иван Янакиев| ред.| Ганев, Христо Димитров| ред.| Попова, Николина Руeнова| ред.| Бечева, Антоанета| ред.| Ташев, Димитър Атанасов| ред.