Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 59. / Ред. кол. Илия Христов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Иванов, Илия Христов ред.; Велчев, Иван Василев ред.; Пенков, Игнат Игнатов ред.; Пенчев, Петър Георгиев ред.
 
Date:
1966 [issued] 1966 [за 1964/65].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061728
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 59. /| Ред. кол. Илия Христов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 179.6 MB)
 
260:
1966 [за 1964/65].
 
300:
366 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Иванов, Илия Христов| ред.| Велчев, Иван Василев| ред.| Пенков, Игнат Игнатов| ред.| Пенчев, Петър Георгиев| ред.