Citation link:
 • Биологичната теория и теоретичната биология / Сергей Герджиков
  • Начална страница
   • Уравнения на микроеволюцията
   • стр. 42
   • стр. 43
   • Принцип на естествения отбор
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47