Current View
Citation link:
Title:
Въздействието на компютърната игра върху аритметичните умения на ученици с умствена изостаналост : Автореферат / Клейо Муремату ; Науч. ръководител М. Замфиров ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Венетка Иванова Кацарска.; Effects of digital game on arithmetic skills of students with intellectual disability Kleio Paraschos Mourelatou
 
Creator:
Мурелату, Клейо Парасхос; Murelatu, Klio Parashos; Замфиров, Милен Замфиров науч. ръководител; Евгениева, Емилия Хинкова рец.; Кацарска, Венета Иванова рец.
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по спец. педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по "Науки за образованието и изкуствата", Кат. по "Спец. педагогика и логопедия" 2018; Библиогр. с. 27-30; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Дефектология.
 
*** *** ***
 
001:
001189028
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мурелату, Клейо Парасхос
 
245:
Въздействието на компютърната игра върху аритметичните умения на ученици с умствена изостаналост :| Автореферат /| Клейо Муремату ; Науч. ръководител М. Замфиров ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Венетка Иванова Кацарска.
 
246:
Effects of digital game on arithmetic skills of students with intellectual disability| Kleio Paraschos Mourelatou
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 661.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
30 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по спец. педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по "Науки за образованието и изкуствата", Кат. по "Спец. педагогика и логопедия"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 27-30
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Дефектология.
 
700:
Murelatu, Klio Parashos| Замфиров, Милен Замфиров| науч. ръководител| Евгениева, Емилия Хинкова| рец.| Кацарска, Венета Иванова| рец.