Citation link:
 • Писмата на Теофилакта Охридски, архиепископ български : С притурка на неговото Мъченичество на светите 15 свещеномъченици, пострадали в Тивериупол, именуван на български Струмица, в царуването на злочестивия Юлиана отстъпник / Теофилакт Охридски ; Прев. от гр. митроп. Симеон Варненски и Преславски.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • Посвещение
  • Съдържание
   • [съдържание]
  • Предговор
   • стр. II
   • стр. III
   • стр. IV
   • стр. V
  • Теофилакт Охридски, архиепископ български (Биографичен опит по неговитe писма)
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
   • стр. XI
   • стр. XII
   • стр. XIII
   • стр. XIV
   • стр. XV
   • стр. XVI
   • стр. XVII
   • стр. XVIII
   • стр. XIX
   • стр. XX
   • стр. XXI
   • стр. XXII
   • стр. XXIII
   • стр. XXIV
   • стр. XXV
   • стр. XXVI
   • стр. XXVII
   • стр. XXVIII
   • стр. XXIX
   • стр. XXX
   • стр. XXXI
   • стр. XXXII
   • стр. XXXIII
  • I. От блаженнейшия български епископ Господина Теофилакта 20 писма, издадени от Бонифаций Финети
   • 1. Безименно
   • 2. До севаст Иван, шурея на царя
   • 3. До Махитаря
   • 4. До Патриарха
    • стр. 5
    • стр. 6
   • 5. До Ромея
   • 6. До Мерментопула
   • 7. До Господина Михаила Пантехни
   • 8. До Сервлия Господина Ивана
   • 9. До Пантехни
   • 10. До Господина Хартофилакс Никифора
   • 11. До Китърския епископ
   • 12. До Господина Григория Каматир
    • стр. 12
    • стр. 13
   • 13. До Патриарха
   • 14. До Пакуриана
    • стр. 16
   • 15. До Семнонския епископ
   • 16. До Видинския епископ
   • 17. До Триадишкия епиекоп
    • стр. 20
    • стр. 21
   • 18. До същия от Синода, загдето се отказал от заседанията
    • стр. 23
    • стр. 24
   • 19. До същия от Архиепископа
    • стр. 26
    • стр. 27
   • 20. От посланието до арменеца Тиваний
    • стр. 29
    • стр. 30
  • От българския архиепископ Теофилакта 75 писма, издадени от Иван Меурсий
   • 1. Писмо (без адрес)
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
   • 2. До Господина магистер Иван
    • стр. 37
   • 3. До Патриарх Николай
   • 4. До Проедър Григорий Таронит
   • 5. До Господин Хартофилакс Никфор
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • 6. До Григорий Каматир
    • стр. 45
   • 7. До Григорий Пакуриан, зет на великия друнгарий
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
   • 8. До Офеомах
    • стр. 52
    • стр. 53
   • 9. До учителя Господин Никита, cеpски епископ
   • 10. До Офеомах
    • стр. 55
   • 11. До солунския митрополит Теодул
   • 12. До Кесаря
    • стр. 58
   • 13. До Семнонския епископ
    • стр. 60
   • 14. До Китърския епископ
   • 15. До Каматиропула
   • 16. До Анкирееца
   • 17. До епископа на Керкира
    • стр. 65
   • 18. До Мерментола
    • стр. 67
   • 19. До Анема
    • стр. 69
   • 20. До Мерментола
   • 21. До Анема
    • стр. 72
   • 22. До епископа на Керкира
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
   • 23. До същия
    • стр. 80
   • 24. До великия доместик Адриан
    • стр. 82
    • стр. 83
   • 25. До Севаста Пакуриана
    • стр. 85
    • стр. 86
   • 26. До Господин Григорий Таронит
    • стр. 88
    • стр. 89
   • 27. До Господин Михаил Халкидонски
    • стр. 91
    • стр. 92
   • 28. До Господин хартофилакс Никита
   • 29. До своя ученик Никита, дякон на халкидонския
    • стр. 95
   • 30. До великия доместик господин Адриан, брат на царя
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
   • 31. До Вриенния, свата на царя
    • стр. 110
    • стр. 111
   • 32. До Триадищкия епископ
    • стр. 113
    • стр. 114
   • 33. До Господин Иван, писаря на Палеолога
    • стр. 116
   • 34. До Господин Адриан, брата на царя
    • стр. 118
    • стр. 119
   • 35. До Хартофилакс
   • 36. До учителя на Великата църква
   • 37. До Господин Григорий Таронит
   • 38. До главния лекар Николай Калликли
   • 39. До същия
   • 40. До върховника на философите Смирней
   • 41. До паниперсеваста Вриенния, зетя на царя
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
   • 42. До Господин Иван Перивлептин
   • 43. До Адриан, брата на царя
    • стр. 136
    • стр. 137
   • 44. До царския лекар Пантехни
   • 45. До Господина философ Иван
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
   • 46. До Иван Перивлептин
   • 47. До ученика му, господина лекар Михаил Пантехни
    • стр. 144
   • 48. До наказаните от него българи
   • 49. До Господин Ив. Атталиат, самобирник на атталийския дук
    • стр. 147
   • 50. До драчкия дук Вриенний
    • стр. 149
   • 51...
   • 52. До Деспина, която го беше посетила, когато беше болен
   • 53. До Макремволит, преспански началник
    • стр. 152
   • 54. До Началника по прошенията
   • 55. До царския лекарь Господин Никита
    • стр. 155
   • 56. До Господин Николай Калликли
   • 57. До същия
    • стр. 157
   • 58. До Китърския епископ
   • 59. До проедра и проксима Пантехни
   • 60. ...
   • 61. До същия
   • 62. До същия
   • 63. До Господин севаст Костантин Дука
   • 64. До същия
    • стр. 163
   • 65. До Господин магнстер Иван Пантехни
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
   • 66. До Китърския епископ
   • 67. До Дебърския епископ
   • 68. До Господина севаст и дук берски Константин, синъ на севастократора
   • 69. До бившия хартофилакс Господин Никифор
   • 70. До палеолог
   • 71. До Господин протосикрит Григорий Каматир
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
   • 72. До проедър Пантехни
   • 73. До царския лекар Господин Михаил Пантехни
   • 74. До същия
   • 75. До същия
  • III. От Теофилакт 35 писма, издадени от Иван Ламий
   • 1. До деспина Госпожа Мария
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
   • 2. До Великия доместик
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
   • 3. До учителя на великата църква, Господин Никита, серски епископ
   • 4. До севаст Иван, шурея на царя
    • стр. 194
   • 5. До Кесаря
    • стр. 196
   • 6. До сина на севастократора
   • 7. До Господин севаст Иван, сина на севастократора
    • стр. 198
    • стр. 199
   • 8. До същия
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
   • 9. До кесаря Мелисин
   • 10. До Диавологира
    • стр. 206
   • 11. До Тарханита
   • 12. До Господин Ивана, шурея на царя
   • 13. До Торносопул Докископийски
    • стр. 210
    • стр. 211
   • 14. До Тарханита
   • 15. До Пелагонийския (епископ)
   • 16. До сина на севастократора
    • стр. 215
   • 17. До същия
   • 18. До същия
   • 19. До Мермунтопул
   • 20. До севаста на севастократора
    • стр. 219
   • 21. До Смирнея
   • 22. До Господин хартофилакс Никита
   • 23. До Каматира
   • 24. До Анема
    • стр. 224
   • 25. До Мермунтопул
   • 26. До Анема
   • 27. До Навпактския митрополит Хрисоверг
   • 28. До Пелагонийския (епископ)
   • 29. До Господин Симеон, игумен на монастиря в Анапъл
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
   • 30. До Господин Григорий Каматир
   • 31. До Михаил Пантесни
   • 32. До Никита Политис
    • стр. 235
   • 33. До Анема
   • 34. До Ромея Теофилакт
    • стр. 237
   • 35. До същия
  • Притурка. Мъченичеството на светите славни 15 свещеномъченици, пострадали в Тивериупол, именуван на български Струмица, в царуването на злочестивия Юлиана Отстъпник, написано от Теофилакт, светейшия архиепископ на цяла България
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
   • стр. 266
   • стр. 267
   • стр. 268
   • стр. 269
  • Показалец на собствените имена
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
   • стр. 275
   • стр. 276
   • стр. 277
   • стр. 278
   • стр. 279
  • Забелязани печатни грешки