Current View
Citation link:
Title:
Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти : Автореферат / Владислав Харалампиев ; Науч. ръководител Минко Марков ; Рец. Александър Илиев Илиев, Христо Александров Ганчев.; Neural networks for facility location problems Vladislav Valeriev Haralampiev
 
Creator:
Харалампиев, Владислав Валериев; Haralampiev, Vladislav Valeriev; Марков, Минко Маринов науч. ръководител; Илиев, Александър Илиев рец.; Ганчев, Христо Александров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор", проф. направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Компютърни науки" - алгоритми и сложност СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Комбинаторика.; Изкуствен интелект.
 
*** *** ***
 
001:
001187294
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Харалампиев, Владислав Валериев
 
245:
Невронни мрежи за задачи за разполагане на обекти :| Автореферат /| Владислав Харалампиев ; Науч. ръководител Минко Марков ; Рец. Александър Илиев Илиев, Христо Александров Ганчев.
 
246:
Neural networks for facility location problems| Vladislav Valeriev Haralampiev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 224.3 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
12 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на ОНС "доктор", проф. направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска прогр. "Компютърни науки" - алгоритми и сложност| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Комбинаторика.| Изкуствен интелект.
 
700:
Haralampiev, Vladislav Valeriev| Марков, Минко Маринов| науч. ръководител| Илиев, Александър Илиев| рец.| Ганчев, Христо Александров| рец.