Current View
Citation link:
Title:
Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателния тракт : Автореферат / Захари Пенков Винаров ; Науч. ръководители Николай Д. Денков, Славка Чолакова.
 
Creator:
Винаров, Захари Пенков; Денков, Николай Денков науч. ръководител; Чолакова, Славка Стоянова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.2 Хим. науки (Теоретична химия) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация, Кат. по Инж. химия 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Генно инженерство.; Ензими - приложение - в медицината.; Храносмилателни органи диагностика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Винаров, Захари Пенков
 
245:
Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателния тракт :| Автореферат /| Захари Пенков Винаров ; Науч. ръководители Николай Д. Денков, Славка Чолакова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :17 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
34 с. :| с цв. ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.2 Хим. науки (Теоретична химия)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Химия и фармация, Кат. по Инж. химия| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Генно инженерство.| Ензими - приложение - в медицината.| Храносмилателни органи| диагностика.
 
700:
Денков, Николай Денков| науч. ръководител| Чолакова, Славка Стоянова| науч. ръководител