Citation link:
  • Само един ден право : Разказ / Прев. от рус. Никола С. Шарапчиев.