Citation link:
 • Разпис на лекциите : За зимното полугодие на 1915-1916 учебна година.
  • Предна корица
   • Упътвания
   • Начална страница
   • стр. 2
   • стр. 3
  • Разпис на лекциите
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
  • [Програма]
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • Адресен списък на университетския персонал
   • стр. 24
  • [Упътвания - продължение]