Citation link:
  • Средновековна литература /От Бож. Ангелов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора