Current View
Citation link:
Title:
Оптимизиране управлението на малките общообразователни училища : Автореферат / Соня Златанова Маринкова-Йорданова ; Науч. ръководител Динко Господинов ; Рец. Янка Тоцева, Йонка Първанова.; Optitmizing the management of small general educational schools Sonya Zlatanova Marinkova-Yordanova
 
Creator:
Маринкова-Йорданова, Соня Златанова; Marinkova-Jordanova, Sonja Zlatanova; Господинов, Динко Величков науч. ръководител; Тоцева, Янка Русева рец.; Първанова, Йонка Петрова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "История на педагогиката и управление на образованието" 2021; Библиогр. с. 62-63; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Училища управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001182196
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринкова-Йорданова, Соня Златанова
 
245:
Оптимизиране управлението на малките общообразователни училища :| Автореферат /| Соня Златанова Маринкова-Йорданова ; Науч. ръководител Динко Господинов ; Рец. Янка Тоцева, Йонка Първанова.
 
246:
Optitmizing the management of small general educational schools| Sonya Zlatanova Marinkova-Yordanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.380 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
65 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 1.1. Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика, Кат. "История на педагогиката и управление на образованието"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 62-63
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Училища| управление и организация.
 
700:
Marinkova-Jordanova, Sonja Zlatanova| Господинов, Динко Величков| науч. ръководител| Тоцева, Янка Русева| рец.| Първанова, Йонка Петрова| рец.