Current View
Citation link:
Title:
Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys и изследване на техния фармакологичен потенциал : Автореферат / Десислава Иванова Мантовска ; Науч. ръководител Женя Петкова Йорданова ; Рец. Венета Капчина-Тотева, Елена Якимова.; Biotechnological approach for ex situ conservation of endangered species from genus Stachys and comparative study of their pharmacological potential Desislava Ivanova Mantovska
 
Creator:
Мантовска, Десислава Иванова; Mantovska, Desislava Ivanova; Йорданова, Женя Петкова науч. ръководител; Капчина-Тотева, Венета Михова рец.; Якимова, Елена Томова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч.-образователна степен "Доктор", направление 4.3. Биол. науки - Физиология на растенията СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. Кат. "Физиология на растенията" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Биотехнология; Медицински растения генетика; Фармацевтична ботаника
 
*** *** ***
 
001:
001199871
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мантовска, Десислава Иванова
 
245:
Биотехнологичен подход за еx situ съхранение на застрашени видове от род Stachys и изследване на техния фармакологичен потенциал :| Автореферат /| Десислава Иванова Мантовска ; Науч. ръководител Женя Петкова Йорданова ; Рец. Венета Капчина-Тотева, Елена Якимова.
 
246:
Biotechnological approach for ex situ conservation of endangered species from genus Stachys and comparative study of their pharmacological potential| Desislava Ivanova Mantovska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 4.239 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
44 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч.-образователна степен "Доктор", направление 4.3. Биол. науки - Физиология на растенията| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. Кат. "Физиология на растенията"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Биотехнология| Медицински растения| генетика| Фармацевтична ботаника
 
700:
Mantovska, Desislava Ivanova| Йорданова, Женя Петкова| науч. ръководител| Капчина-Тотева, Венета Михова| рец.| Якимова, Елена Томова| рец.