Current View
Citation link:
Title:
Развитие на регионализацията в Република България : Автореферат / Елица Венелинова Грамадска ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов ; Рец. Галина Куртева, Галина Рашкова.; Development of regionalization in the Republic of Bulgaria Elitza Venelinova Gramadska
 
Creator:
Грамадска, Елица Венелинова; Gramadska, Elica Venelinova; Найденов, Климент Минев науч. ръководител; Куртева, Галина Георгиева рец.; Рашкова, Галина Кръстева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България регионална политика. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Пълната форма на името на рец. Галина Куртева е Галина Георгиева Куртева-Пулева; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. "Администрация и управление" СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Регионално развитие България.
 
*** *** ***
 
001:
001186786
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Грамадска, Елица Венелинова
 
245:
Развитие на регионализацията в Република България :| Автореферат /| Елица Венелинова Грамадска ; Науч. ръководител Климент Минев Найденов ; Рец. Галина Куртева, Галина Рашкова.
 
246:
Development of regionalization in the Republic of Bulgaria| Elitza Venelinova Gramadska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1004. KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
33 с. :| с табл., цв. к. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълната форма на името на рец. Галина Куртева е Галина Георгиева Куртева-Пулева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. "Администрация и управление"| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. Регионално развитие| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Регионално развитие| България.
 
651:
България| регионална политика.
 
700:
Gramadska, Elica Venelinova| Найденов, Климент Минев| науч. ръководител| Куртева, Галина Георгиева| рец.| Рашкова, Галина Кръстева| рец.