Citation link:
 • Србска граматика /Списао Петар Нинкович.
  • Предна корица
   • форзац
   • форзац
   • форзац
  • Издателска корица
   • гръб издателска корица
   • Предзаглавна страница
   • гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • ПРЕДГОВОР.
   • стр. [II]
  • САДРЖАНИЕ.
   • стр. [IV]
  • МЕСТО ПРЕДГОВОРА.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • УВОД У СРБСКУ ГРАММАТИКУ.
   • Част I. О правилномъ писаню и читаню.
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • Част II. О етимологiи.
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
  • О склоненiю суштествителньi.
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
  • О прилагателном имену.
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
  • О местоименiю.
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
  • О глаголу.
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
  • О производу времена.
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
  • О производу причастiя.
   • стр. 87
  • О производу деепричастiя.
   • стр. 89
   • стр. 90
  • О наречiю.
  • О предлогу.
   • О саюзу, о медьуметiю.
  • Част III. О сочинению (syntaxis).
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
  • Част IV. О гласоударенiю.
  • ДОДАТАК.
   • стр. [110]
   • Гръб издателска корица
  • Издателска корица
   • форзац
   • форзац
   • форзац
  • Задна корица