Citation link:
  • Наченки от руско влияние в българската книжнина /От Д-р Ив. Д. Шишманов.
    • Начална страница с подпис на проф. Ив. Шишманов