Citation link:
  • Учебник по историята на българската черкова